• İşyerine Özel İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanlığı Hizmetleri
  • İSG Kanunu Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerin Sektörlere Özgü Verilmesi
  • Meslek Hastalıklarından Korunma Eğitimleri
  • Risk Değerlendirme Metodları Eğitimi
  • Ergonomi, Hijyeni İlkyardım, Biyolojik, Psikolojik Riskler İle İlgili Özel Eğitimler
  • İşyeri Risklerine Göre Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri
  • OSGB hizmetlerinin Tedarikçi Değerlendirme Sistemi içinde Yasal Uyum Denetim İç Denetim Hizmetlerinin Yapılması
  • İşletmelere Özgü Tehlike ve Risklerin Değerlendirme Analizleri
  • Acil Durum Planlama Eğitimleri ve Tatbikatları
  • Yıllara dayanan denetim tecrübelerimiz ile İSG Hizmete Veren Birimlerinizin ve Tedarikçilerininiz
  • 2. Taraf Saha İSG Denetim Hizmetleri