• İlgili tarafın ihtiyaç ve beklentisinin anlaşılması
  • İlk ziyarette kurumun mevcut durumlarının fizibilite edilmesi ve aksiyon planının hazırlanması,
  • Çalışanlara ihtiyaç ve talep doğrultusunda entegre yönetim sistemi bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi ve çalışanların farkındalıkların artırılması,
  • Süreçlerin belirlenmesi ve süreç sadeleştirmeleri yapılması
  • Sistem verimliliğinin ölçülmesi ve hedeflerin sürece özgü verilmesi
  • Sistem çalışmaları için süreç liderlerinden ekip oluşturulması ve diyalog şeklinde süreçlerin çalışılması,
  • Süreçlerin tecrübelerimiz ile yasal gerekliliklerin de bilgilendirilmesin yapılması,
  • Sürdürülebilir bir sistem için sistemin çalışanlara aktarılması ve balığı çalışanların tutmasının sağlanması,
  • Gelişme sürecinin smart (ölçülebilir) verilerle üst yönetime raporlanması,
  • Kurumun ihtiyacına özgü gerekli İSG, Çevre, Kalite, iç denetim ve diğer eğitimlerin verilmesi