İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Özellikle Dikkat Etmeniz Gereken Bazı Önemli Konular

 • AVM’ nize yapılan risk değerlendirmesi yeterli mi?
 • AVM ’de yer alan işletmelerin risk analizlerini kontrol ettiniz mi? Uygun olmayan ve katlanılmayan riskler ile ilgili önlemler aldınız mı?
 • AVM çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve risklerini belirlediniz mi?
 • AVM çalışanlarının mesleki risklerine göre sağlık taramalarını yaptırdınız mı?
 • AVM’ lerde cephe temizliği gibi çok riskli işlere nasıl bir sistem kuruldu ve bu sistemi yasal mevzuata uygun olarak kontrol ediyor ve denetliyor musunuz?
 • AVM temizlik, güvenlik, yemek ve teknik destek gibi konularda bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi oluşturdunuz mu?
 • Çalıştığınız taşeronların iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata uygun olup olmadığını sözleşmelerde belirtip, iş başlarında kontrol ettiniz mi?
 • Taşeron yönetim sisteminiz var mı?
 • AVM’ lerin yükümlülükleri çerçevesinde sizlerle uyum içinde olmayan iletişim sağlamayan işletmelere bir bilgilendirme yaptınız mı?
 • İşverenlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda AVM’ nin görev ve yetkilerini deklere ettiniz mi? Onları yasal yükümlülüğünüz konusunda nasıl bilgilendirdiniz?
 • Sadece ortak alanların yönetimi size ait iken işverenlerin işletme alanlarındaki risklerin diğer işletmeleri etkileyebileceği ve önlem almaları konusunda uyardınız mı?
 • Risk değerlendirme, İSG eğitimi ve acil durum planlama yapmayan firmalara ne kadar süre verdiniz ve yükümlülüklerini yapmayan işletmeleri bakanlığı bildirdiniz mi?
 • Acil durum tahliyesini 2013 yılı için işletmelerin katılımı ile gerçekleştirdiniz mi?
 • Acil durum planlarını hazırlayıp, işletmelere ortak alanın planı olarak bildirdiniz mi?
 • İşverenlerle ortak bir alanda sağlık hizmeti ve revir hizmeti oluşturmak istemisiniz?
 • AVM yönetimi olarak sizler bu görevi eksiksiz olarak nasıl yönetmelisiniz?