Neden Ünaldı Eğitim ve Danışmanlık?

İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun No. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sayı: 28339 Resmi Gazete Yayın: 30.06.2012

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Sayı: 28512 Resmi Gazete Yayın: 29.12.2012

 

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6331 sayılı İSG Kanunu  denetim ve gözetim hakkında işverenlerden ne beklemektedir?

 1. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 2. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyumadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 3. Işyerinde çalışanların mesleki risklerine göre sınıflandırılması ve iş kazası ve meslek hastalığın risklerine karşı sağlık gözetim ve iş ortamında denetimini yapmak,
 4. Çalışanlara verilen İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden sonra verilen eğitimin etkinliğini sahada takip etmek,
 5. Risk değerlendirmesi sonrasında ortaya çıkan katlanılmaz ve önemli risklerin iyileştirilmesi ve aksiyonlarının alınmasını sağlamak,
 6. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklerin tespit, değişen organizasyon yapısı, yeni teknoloji uygulamalarının getirdiği tehlike ve riskleri belirlemek için  risklerin yerinde denetlenmesi ve çalışanların bilgilendirilmesinin yapılması sağlamak,
 7. İşveren iş ortaklarının ve işbirliği içinde olduğu 3.taraftların  iş hijyeni ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunu da  denetlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

DENETİM VE GÖZETİMİN AMACI

 1. 6331 sayılı İSG kanunu gereği, çalışan  sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerini  işletmenin  başlamasından bitimine kadar geçen sürede sürekli olarak  uygulanmak ,
 2. Çalışanların  çalışma şartlarına ve çalışma ortamına ilişkin tehlike ve riskleri izlemek ve gereken önlemleri almak ve aldırmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kavramların  karıştırılmasından

 1. kaynaklanan yanlışları göstermek ve herkes tarafından anlaşılabilir hale getirmek için yapılan tarafsız çalışmalar ‘DENETİM’’in ana amacıdır.
 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetleri, işyerlerinde çalışanların iş kazalarına uğramamaları yada meslek hastalıklarına yakalanmamaları için işyerinde sürekli yürütülen hizmetler ile denetlenmelidir.

 

Denetim Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

 1. Yasal ve teknik konularda tecrübe sahibi uzman ve hekimler,
 2. Kalite, Çevre ve OHSAS – İSG konularında sahada denetim geçmişi olan uzman ve hekimler,
 3. Denetim tekniklerine sahip Sistem denetçileri tarafından denetim gerçekleştirilmelidir.

 

İşletmelerde Kimler ve Neler Denetlenmelidir?

 1. Varsa İş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı,
 2. Yoksa iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının takibinden sorumlu kişi/kişiler,
 3. Sahada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulamaları,(varsa revir, revir personeli v.s)
 4. Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği bilinci,
 5. Mesleki riske sahip çalışanlar (genç ve çocuk çalışanlar, özürlüler, hükümlü ler, veya hamile çalışan bayanlar, vardiya varsa vardiyalı çalışanlar v.s)
 6. Varsa taşeron ve 3.taraf işbirliği içinde olunan diğer çalışanlar,

 

İşyerindeki sağlık ve güvenlik uygulamalarını denetlemesi  gereken konular ve kişilerdir.

DENETİMİN PLANLANMASI

 • Denetim yapılacak saha, bölüm, şube ve taşeron ve denetcileri  tesbit etmek,
 • Bölgelerin tehlike risk durumlarına, önemine ve büyüklüğüne göre denetim planlamak,
 • Denetim esaslarını ve yasal dayanakları tesbit etmek,
 • Denetim ekibi ile yerinde denetimi planlamak ve denetlenecek sahaya bilgi vermek,
 • Denetimde 6331 sayılı iş sağlığı ve  Güvenliği Kanunu esas alarak firmanın kendine özgü standart ve dökümanları varsa onlarıda baz alarak denetim gerçekleştirmek,
 • Operasyon uygulamları noktasında varsa işletmenin İş sağlığı güvenliği Uzmanı ve işyeri hekiminin çalışmalarının yasal mevzuata uygunluğunu değerlendirmek,
 • Denetim sonrası ilgili kişiye kapanış toplantısında uygunsuzlukları bildirmek ve bilgi vermek,
 • Ana işverene denetim sonuçlarını raporlamak,
 • Tesbit edilen uygunsuzlukların kapatılması için süre vermek ve bu süreçte takibini yapmak,
 • Denetimde tesbit edilen uygunsuzlukların iyileştirmesine gerek yerinde , gerekse bir sonraki denetimde sahada iyileşmesini izlemek.
 • Sistemin sürekliliğini, gelişimini ve sürdürülebilirliğinin takibini sahada yapmak.

DENETİM GERÇEKLEŞTİRME PERİYODU NE OLMALIDIR?

Aşağıdaki şartların oluşmaması ve işletmenin stabil durumunu koruması durumunda yılda bir denetim gerçekleştirilir.

Aşağıdaki şartlardan birinin oluşumu durumunda ise denetim periyoduna bakılmaksızın hemen tekrarlanır.

 • Teknolojik değişiklik olması durumunda
 • Organizasyon yapısı değişmesi durumunda
 • Sürekli iş sürkülasyonu olması durumunda,
 • Yeni yatırım,inşa veya ilave bölüm yapılması durumunda,
 • İşin bir kısmının teknolojik sebeplerle taşerona devredilmesi durumunda,
 • Toplu işe alım sonrasında,
 • İş kazası veya meslak hastalığı meydana gelmesi durumunda,
 • İşyeri hekimi ve İSG uzmanının değişimi sonralarında,
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Hizmeti alınıyor ise firmanın sözleşme dönemimde değişmesi durumunda veya OSGB kaynaklı bir uygunsuzluğun işverene rucü edilmesi durumunda,
 • İşletmede Acil durum yaşanması durumunda,
 • İş müfettişleri denetimi öncesi ve sonrası
 • Varsa Ohsas 18001 ve Çevre 14001 Yönetim sistemleri denetimi öncesi,
 • İşverenin istediği durumlarda denetim tekrarlanır.

Birlikte Çalışmak Dileğiyle…

Bilgi Birikimi ve Tecrübe

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakultesi ,Makina Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olan Gülşah Ünaldı, Kalite Yönetim Sistemleri kuruculuğu ile kariyer hayatına başlamış, kalitenin insan ve çevre sağlığı ile bir bütün olduğu görüşünü benimsemiş ve  2006 yılında  Çalışma Bakanlığının açtığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı sınavına girerek başarılı olmuştur. Bunun sonucunda kalite yönetim sistemleri danışmanı ve B sınıfı ISG uzmanı olarak hizmet vermeye  başlamıştır. 2009 yılında da Çevre görevlisi eğitimi alarak, Kalite, İSG ve Çevre konularının entegrasyonunu sağlamıştır.

RMK Marine ve Profilo Holding’e ait Proteksan Turkuaz tersanelerinde 6 yılı aşkın süre Kalite,İSG ve Çevre konularında yönetici olarak çalışmış ve bu dönemde Gemi Mühendisleri Odasına  İSG konusunda gönüllü destek vererek İSG komisyonunun kurulmasına başkanlık etmiştir. Hali hazırda  çok sevdiği gemi sektörüne İSG konusunda gönüllü hizmet vermeye devam etmektedir.

2010 yılında tam zamanlı çalışma hayatını sonlandırıp, edindiği bilgi, tecrübe ve deneyimini çalışma hayatı boyunca bulunduğu sektorlerde danışmanlık yaparak devam ettirmeye karar vermiştir.

 

Sektörel tecrubesini sadece İSG uzmanlığı, Çevre  ve kalite sistemi kurulumları ile sınırlı tutmayıp, yönetim sistemlerinin denetim sürecinde de başarı gösterip, başdenetçi kimliğini BV firmasından almıştır. Şu an geldiği noktada hem denetleyen hem de denetlenen tarafta bulunarak, kısa zamanda çok büyük tecrübeye sahip olmuştur.

 

Denetci ve uzman misyonu ile otomotivden inşaata, tersaneden gıda sektörüne kadar birçok alanda hizmet etmiş, özellikle Lojistik setörü geçmişi ile denetimlerde bilirkişi ve baş denetçi olarak sektörel tecrubesini kullanmış ve kendisini geliştirmiştir..

 

2011 yılında   Med Akademi OSGB firmasının teknik koordinatörlüğünü üstlenerek, Türkiye’nin ilk Ohsas 18001 belgeli Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olmasına sağlayarak bir ilke  imza atmıştır. Tüm sektörlerde uygulanabilen Uzman ve hekim hizmet ve denetim sistemini kurmuştur. 3. göz denetimleri ile uzman ve hekimlerin yasal mevzuat şartlarını karşılama durumlarını denetleyerek çoklu ve farklı sektörlerin sahalarında tecrübesine tecrübe katmıştır.

‘’Tüm sektörlere İSG ve Çevre konusunda farkındalık ‘misyonu ile yola çıkan Gülşah ÜNALDI tecrübesini ilerilere taşıyıp kendini yapılandırıken, edindiği tecrübeleri de sektörlere taşımayı  ilke edinmiştir.

 

Gülşah ÜNALDI 2011 yılında kurduğu ‘ÜNALDI DANIŞMANLIK’’ firması ile denetim, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini butik sektöre özgü projelerle devam ettirmektedir

Bureaveritas firması ile 2011 yılından beri başdenetçi ve eğitim kimliği ile çözüm ortaklığı yapan Ünaldı Danışmanlık her sektöre çok yönlü denetim eğitim ve danışmanlık hizmetlerine imza atmıştır.

Hedefi sektöre özgü özel çalışmalara imza atmak ve sürdürülebilirlik ilkesi ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurmak ve birlikte gelişmek ve yenilenmektir.

Misyonumuz / Vizyonumuz

Tecrübe ve Uzmanlğın Birleştiği Noktada Verdiğimiz Profesyonel Hizmetin Çıktısı,

Sektörlerde Yarattığımız Kalite, Sağlık ve Güvenlik Konusunda ki Farkındalık ve Katma Değerdir.

Kalite İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri Konusunda Sektörlerde Etkin ve Önleyici Hizmetler Vermek,

Uzun Dönemli Sürdürülebilir İşbirliği İlkesi İçinde Sektöre Özgü Çözümler Sunmayı Amaçlamaktır

Değerlerimiz

Dürüstlük ve Bütünlük, Mükemmellik ve Sürdürebilirlik

Gizlilik, Müşteri Memnuniyeti

Yenilikçilik, Çözüm Odaklılık Süreklilik

Takım Çalışması ve Liderlik