Önsöz

”Toplumlarda  uygulanabilir ve sürdürülebilir bir  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için önce sağlık ve güvenlik  bilincinin bireylerde oluşması hedeflenmelidir”

Bu bilinç ve farkındalık ilkokullardan başlayarak, tüm öğrenim hayatımız boyunca devam etmeli ki iş hayatımızda iş sağlığı ve güvenliği bireyin davranış biçimi ve iş kültürü olsun.

Gerek yasal mevzuatların  ve zaman içinde farkında olmadan aldığımız emniyet ve sağlık bilinci işverenlere, işverenlerden,  çalışanlara ve hatta çalışanlardan aile yaşantısına kadar yansıyacaktır.

Ülke olarak çok geç tanıştığımız iş sağlığı ve güvenliği kültürünü hala  işletmelerde işveren ve çalışanlar tarafından kanayan bir yara olup, sebep sonuç ilişkileri ile gerekliliğini sorgulamaktadır. İş hayatının  devamlılığı, global yaklaşım ve  gelişen teknoloji ile iş sağlığı ve güvenliği sistemi de artık  işimizin bir parçası yerini  alacaktır.

Bu gereklilik  yasal mevzuatlar ve iş teftişleri ile işletmelerde  uygulanmaya başlamakla birlikte alt yapısı hazır olmayan  yapılanma olması sebebi ile sancılı olarak başlayacak ve işverenleri için önce maddi külfet olarak değerlendirilecektir.

İş sağlığı ve güvenliğinde alınan hizmet kalitesi iş sağlığı ve güvenliği sistemi beklentisi olmayan işveren için önce külfet ve yasak savma olarak görülecektir. Fakat ilerleyen yıllarda iş sağlığı ve güvenliğinin farkındalığı ve alınan hizmet kalitesi konusunda bilinci ve standartı oluşan işletmeler hizmetin doğrusunu, uygulanabilir olanını ve sistemsel yaklaşımı geçte olsa kavrayacaktır.

Sizlerle bu  değişim sürecini rahat atlamanız ve doğru noktada doğru insanlarla çalışarak, doğru ellerde iş sağlığı ve güvenliğini kavramanızı sağlamak ekibimizin temel ilkesidir.

İş sağlığı ve güvenliğinin size olan faydasını, verimini ve denetimini sizin adınıza profesyonel eller yönetsin.

Sağlık ve emniyetli çalışma sistemi için çözüm ortağınız olmayı ve iş birliğimizin sürekliliğini temenni ederiz.

Saygılarımızla.

Makine Müh. Gülşah ÜNALDI
B Sınıfı İSG Uzmanı/Sistem Baş denetçisi

Dr. Tayfun SERİN
İşyeri Hekimi/İş Sağlığı Koordinatörü

Haberler

İş Hukuku Köşesi
İşverenler için Önemli Bilgiler
Bunları Biliyor musunuz?
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Güncel Yasal Mevzuat
Haftanın Konusu
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Fotoğraf ve Resimler
Genel Sağlık Bilgileri Köşesi
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Haberler Köşesi
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Videolar

Neden Ünaldı Eğitim ve Danışmanlık

Gereklilik Halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi İle Birlikte İş Hukuku Avukatı, Çalışma Psikolojisi
Profesyonelleri, Fizyoterapistler İle Birlikte Gerçekleşen Ekip Çalışması İmkânı,
Tersane, İnşaat, Metal Gibi Çok Tehlikeli Sektörler de Dâhil Olmak Üzere, 2006′dan Bu Yana Süre Gelen Geniş
Sektörel Saha Deneyimi, Bilgi Birikimi ve Tecrübe,
Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre Denetimleri ve Baş Denetçi Geçmişinin Kattığı Geniş Bakış Açısı,
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, İş Hukuku Hizmetlerinin Tek Çatı Altıda Toplanması ve Uygulayan, Takip Eden Profesyonel Kadronun Varlığı,
Ekip Üyelerinin Eğitimdeki Bilgi ve Deneyimleri,
Ekip Üyelerinin Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmalarındaki Tecrübe ve Deneyimleri,
Anlaşmayı Yapan ile Çalışmayı Doğrudan Merkezden Yöneten ve Yürüten Kişilerin, İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olması ve Butik Çalışmalara Atılan İmzalar,
Çeşitli Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde ki İş Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlük, Üçüncü Göz Denetim Uygulamaları Nedenli Sektörel Geniş Ufuk,
Yönetsel Süreçlerle Süreklilik Arz Eden Uzun Vadeli Çözüm Ortalıkları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Gereklilik Halinde, Kaliteli Hizmete Hazır Diğer Çözüm Ortaklarının Varlığı (Periyodik Muayene Taramaları, Hastane ve Dal Merkezleri, Ortam Ölçümleri, İlkyardım ve Mesleki Eğitim Çözümleri vb.)